Norsk Logistikkompetanse

logistikkbilde 2 google

Hvorfor ta fagbrev i logistikk?

 • Gir de ansatte en offentlig godkjent eksamen
 • Hever kompetansen til de ansatte
 • Vil gi økt trivsel og motivasjon
 • Bidrar til å heve kvaliteten i logistikkfunksjonene
 • Vil gi økt fokus på  kostnadseffektiv drift

Kursinnhold

 • Logistikkens betydning for bedriften
 • Effektivisering av vareflyt og lagerdrift
 • Kvalitetssikring og HMS
 • Informasjonsbehandling og strekkoder
 • Godstransport og dokumentbehandling
 • Service og kundebehandling
   

Oppgavetrening

 • Fire tidligere eksamensoppgaver løses og blir karaktervurdert
 • Fordypningstema: Analyse av flaskehalser i vareflyt og lager
 • Oppgaver i logistikk
Pakkebånd med ramme